299.jpg
(nielekki jest los młodego poety w tym kraju prozaicznym jak trzepak albo sedes)